fbpx

Det här ska du titta efter när du köper ägg

Det finns mängder av äggsorter i matbutiken. Vissa är ekologiska, andra har extra gul gula och vissa kommer från frigående höns – inomhus eller utomhus. Vilka ägg är bäst att köpa, och är det något speciellt man bör tänka på när man står där i matbutiken och väljer?

Ekologiska ägg

All produktion av ekologiska ägg kommer från frigående höns. Skillnaden mellan vanliga ägg från frigående höns och ekologiska, är att hönsen har större yta att röra sig på när de är ekologiskt producerade. Det får vistas högst 6 höns per kvadratmeter yta. Minst 95 procent av hönsens foder ska vara ekologiskt odlat och minst en tredjedel av golvytan ska vara täckt med strö. Hönsen ska också ha sittpinnar i olika höjder och möjlighet att gå ut i rastgårdar. De flesta ekologiska ägg är dessutom KRAV-märkta och då handlar det om att hela produktionskedjan ska uppfylla vissa krav – allt från uppfödning, äggproduktion, foder och förpackning.

Ägg från frigående höns

Här skiljer man på ägg från frigående höns inomhus och frigående höns utomhus. Frigående utomhus innebär att hönsen går helt fritt i stallet och har möjlighet att gå ut alla dagar året om. En frigående höna ska ha tillgång till fyra kvadratmeter yta utomhus i en rasthage.

Kommer äggen från frigående höns inomhus, ska hönsen kunna röra sig fritt i stallet med högst 9 höns per kvadratmeter yta. På golvet ska det ligga strö som hönsen kan ströbada i. De ska också ha tillgång till sittpinnar i olika höjder och reden att lägga äggen i.

Ägg från burhöns

Fler och fler producenter går ifrån den här typen av äggproduktion. Äggen kommer från höns som bor i inredda burar. Burhöns lever i grupper om 8-10 hönor med burar med en yta på minst 750 kvadratcentimeter per höna. Buren ska även vara utrustad med sittpinnar, ströbad och värprede.

Ägg med extra gul gula

I matbutikerna finns ofta ägg med extra gul gula. Vad innebär det? Egentligen handlar det bara om färgen på gulan – som kommer av att hönorna får tagetes och paprika i fodret. Det gör helt enkelt att hönorna lägger ägg med extra gul gula.

Ägg med rosa markering

Om ägget har en rosa stämpel med en check, så innebär det att ägget är certifierat med något som kallas svensk äggkvalitet. Den rosa checken står för att produktionen uppfyller krav när det gäller djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Ett certifierat ägg kan spåras genom hela produktionskedjan – från butik tillbaka till packeri, producent, uppfödare och avel. Alla led i kedjan måste vara certifierade för att ägget ska få den rosa stämpeln.

Svenska Ägg

Läsvärda artiklar

Facebook Kommentarer