Slaktarens historia

Slaktare är ett av de äldsta hantverken och behovet av skickliga slaktare finns än i dag. Ända fram till tidigt 1900-tal skedde mycket av slakten hemma på gården. Depressionen på 1930-talet, och ökade krav på hygien, bidrog till mer standardiserade processer. Trots att mycket av produktionen nu har automatiserats finns hantverket kvar. På senare tid har man sett en trend mot mindre slakterier igen. Kanske beror det på medvetenhet kring djurhållning och insikten att långa transporter är dåligt för miljön.

Vad gör en slaktare?

Som slaktare är man vanligtvis anställd på ett slakteri, med huvuduppgiften att avliva slaktdjur. Innan slakten sker ska djuret inspekteras av en veterinär och sedan bedövas. Efter avlivning tar andra yrkesgrupper vid, som styckaren och charkuteristen, innan du kan köpa de färdiga köttprodukterna i köttdisken i din lokala livsmedelsbutik.

Hemslakt och byslaktare

I det gamla bondesamhället skedde slakten två gånger per år. Under hösten, när djuren hade ätit upp sig och var som fetast, hade man slakt samtidigt som höstplöjningen, och till vintern var det dags för julslakt och tröskning. På den tiden saknade man kylutrymmen och mycket av köttet saltades, röktes eller torkades för att hålla längre, med undantag för julskinkan som åts färsk i olika former av charkuterier på julbordet. En riktig lyx.

För de som inte kunde, eller ville, slakta sina egna djur kunde man ta hjälp av byns slaktare. Slaktaren hjälpte då till med grovstyckningen, medan omhändertagandet av inälvor, blod och själva finstyckningen utfördes av gårdens kvinnor. Hemslakten försvann under första hälften av 1900-talet.

Slakterier bildas

Under depressionen på 1920- och 1930-talen var det svårt för bönderna att få lönsamhet i sin köttproduktion. Köttbönderna gick samman i föreningar för att kunna samarbeta och öka skalan i produktionen. Ökade krav på hygien i processerna bidrog också till utvecklingen. Flera föreningar bildades i landet. Det öppnades nya slakthus som blev alltmer industrialiserade.

Närproducerat

Miljömedvetenheten och kravet på bra djurhållning har lett till en trend mot mindre slakterier igen. Många medvetna köttkonsumenter vill ha närproducerat kött, och åker själva ut till de mindre slakterierna för att köpa det som finns aktuellt just då.  

Framtidsutsikter för slaktare

Utbildade slaktare kommer att behövas även i framtiden, och för den som känner sig manad att axla yrket är Restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet en bra start. Där ges relevanta kunskaper inom styckning och charkuteri.

Facebook Kommentarer